Patient case 12

Diagnose: Pyoderma sår

Klinisk karakteriseret ved underminerede sårkanter og periulceral skarpt afgrænset inflammation. Periulcerale satelitsår kan ofte ses i forløbet med vekslende progression og opheling. Pyodermasår er kendetegnet ved ekstreme smerter uden relation til sårstørrelsen. Autoimmunologisk sammenhæng til underliggende inflammatorisk tarmsygdom eller rheumatoid artrit er hyppigt forekommende.I sjældne tilfælde er pyodermasår associeret til underliggende leukæmi.

 • Primær anamnese med fokus på potentielle udløsende årsag
 • Særligt fokus på inflammatoriske og autoimmune sygdomme
 • I tilfælde af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) skal kirurgisk radikal behandling overvejes
 • Rheumatologisk sygdomme og IBD med indikation for biologisk behandling

Diagnose:

Udelukkelse af traumatisk eller neoplastiske sår samt afklaring og behandling af mulige arterielle eller venøse sygdomme. Pyoderma diagnosen stilles ofte som eksklusions diagnose efter udelukkelse af differentialdiagnoserne. Ekstreme smerter uden proportion til sårstørrelsen understøtter diagnosen.

Histopatologi er kendetegnet ved neutrofil inflammation – men ellers uspecik uden patognomoniske fund.

Tilsvarende ingen specifikke serologiske fund fraset intermitterende CRP forhøjelse afhængig af underliggende sygdom.

Farmakologisk og anden behandling:

 • Lokalsteroid gruppe IV evt administeret som intralæsion injektion (Triamcinolon)
 • Primær systemisk behandling med højdosis prednisolon ofte effektiv og understøtter samtidig diagnosen
 • Langtidsbehandling med prednisolon bør undgås – men intermitterende behandlinger er ofte nødvendig
 • Methotrexat, Azathioprin, Mycophenolat mofitil og Ciclosporin som immunregulerende behandling har vekslende effekt – men sjældent kurativt
 • Biologisk behandling med TNF-alfa eller Interleukin inhibitorer anvendes i stigende omfang og har størst effekt i tilfælde af underliggende autoimmun sygdom
 • Kirurgisk behandling af IBD (Mb Crohn) skal gennemføres i størst muligt omfang
 • Recidiv frekvens afhænger af underliggende sygdom og behandlings effekt.

Lokal sårbehandling adskiller sig ikke fra andre sårbehandlinger – dog anbefales brug af NSAID-silikone bandager 

 

Patient case 12

Smertefuld behandlingsresistent sår gennem 3 måneder.
23 årig mand i behandling med Salazopyrin for Mb Crohn udvikler indenfor 3 mdr. et smertefuldt sår på crus. D+R negativ for patogene bakterier. Biopsi fra sårkant uden tegn på malignitet men inflammation med neutrofile granulocytter. Basis sårbehandling med fibrin opløsning og absorberende skumbandage uden tegn på opheling. Ingen anamnese med arteriel eller venøs insufficiens.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 11

72 årig kvinde med overfladiske varicer og hævede ben udvikler kløende udslet anteriort hø crus.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 10

Hudkløe gennem 3 måneder.
23 årig mand, tidligere hudrask nu gennem flere måneder kløe mest i venstre fodsål. Har oplevet det tidligere, hvor huden skaller af. Intet i negle. Henvises med kløe til vurdering.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 9

81 årig kvinde med 2 års varende arvævs lignende hudforandring Lokaliseret til venstre temporal region.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 8

28 årig mand.Tidligere hudrask. 10 dage varende kløende udslet. Arbejder som tømrer.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 7

23 årig mand, tidl. hudrask nu gennem flere måneder kløe mest på ekstremiteter. Været hos egen læge og på mistanke om scabies, behandlet sig med crème permethrin, uden effekt. Henvises med kløe til vurdering.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 6

28-årig mand med axil udslæt bilateralt uden effekt af lokalbehandling med miconazol ordineret på mistanke til svamp (ringorm). Patienten klager også over skællende hårbund.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 5

6 mdr gl. dreng. Rødt skællende kløende udslet på kinder. Forældrene har forsøgt cr Mildison.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 4

78-årig gammel kvinde med røde skællende forandringer i ansigtet gennem flere år. Ingen effekt af steroid.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 3

25-årig kvinde med 2 års varende papulopustuløst udslæt med comedoner og cicatricer. Primært kinder.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 2

43-årig kvinde med 10 års varende erythematøst og papuløst udslæt. Primært på næsen og kinder. Ingen effekt af locoid. Mærker svie og til tider brændende fornemmelse i huden.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 1

9-årig pige med 2 mdr varende perioralt udslæt forværret efter brug af lokalbehandling med steroid- holdige præparater.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Om tjenesten

 • Om SKINLEARNING

  SKINLEARNING er uddannelser inden for dermatologi, der er rettet mod alment praktiserende læger. Formålet med SKINLEARNING som koncept er at støtte dig i din videreuddannelse inden for dermatologi. Alt uddannelsesmateriale er produktuafhængigt og udarbejdet af eller i tæt samarbejde med dermatologer. Galderma Nordic AB står for finansieringen, men uden indvirkning på indholdet.

 • Hvorfor gør Galderma dette?

  Galderma Nordic vil gerne sikre øget indsigt inden for dermatologi ved at tilbyde relevant viden til læger. Du kan læse mere om Galderma på www.galderma.dk.

  Telefon: +46 18 444 0330
  Fax: +46 18 444 0335
  E-mail: nordic@galderma.com