Patient case 4

Diagnose: Aktiniske keratoser

Egen læge havde mistænkt eksem og behandlet med creme locoid x 1 dagl. i 2 uger.

 • Aktiniske keratoser (AK) også kaldet solare keratoser, er den hyppigste carcinoma in situ i huden. I Europa ses de hos: 34% for mænd og 18% for kvinder hos populationen over 70 år.
 • De skyldes UV-inducerede dysplastiske ændringer af de epidermale celler, som primært skyldes en høj akkumuleret UV-dosis, og ikke enkelte solskoldninger. Nogle AK kan ved malign degeneration progrediere til planocellulære carcinomer.
 • De ses kun på hud eksponeret for UV-bestråling. Kan være solitære eller mange, som her på vertex. Der er rødme, varierende grad af hyperkeratose, er skarpt afgrænset, og tit angiver patienten øget sensibilitet ved berøring. De bør fjernes, da de skal betragtes som carcinoma in situ. Man kan ikke, ud fra klinikken afgøre, hvilke AK, der har risiko for malign transformation.


Behandlinger som kan varetages i almen praksis:

Ved få AK anvendes kryo, evt. i kombination med kutanopl med 5 mg fluoruracil og 100 mg salicylsyre (Actikerall), smøres 1 x dagligt i flere uger eller curettage i LA.

Ved mange AK (field of cancerization) bruges ”creme” behandlinger: Der er flere at vælge imellem, og de har samme effekt: Imiquimod (Aldara) x 3 /uge i 4 uger eller Imiquimod (Zyclara)x 1 dagl. i 2 uger af 2 cyklus, med 2 ugers pause imellem 1. og 2. behandling. Eller Ingenolmebutate (Picato) x 1 dagl. i 2-3 dage. Til helt milde AK, i et større område, kan anvendes gel med Diclofenac (Solaraze) x 2 dagl. i 3 mdr. Der kan henvises til speciallæge mht. behandling med Photodynamisk terapi (PDT) eller Creme Flourouracil (Effudix).

Der gives tilskud til ovenstående behandlinger.

Dermatologens anbefaling; - Ved eventuel behandling i almen praksis:

 • Det er vigtigt at behandle aktiniske keratoser, da de betragtes som carcinoma in situ forandringer.
 • Det anbefales, at man i almen praksis får erfaring med kryo behandling og f.eks imiquimod- & ingenolmebutatebehandling til områder med mange AK
 • “Cremebehandlingerne” fjerner de fleste AK – og i tilfælde af blivende elementer, bør der henvises til dermatolog eller foretages curettage i LA.
 • Det anbefales at aftale kontroltid 2-3 mdr. efter afsluttet behandling.
 • Husk altid at rådgive om solprofylakse hos patienter med megen soleksponering.

 

Personer med øget risiko for AK: - Anbefales at blive vurderet af dermatolog.:

 • Ved blivende elementer (AK), bør der henvises til speciallæger i dermatologi
 • Modtager af medicamina som øger fotosensibilitet.
 • Tidligere multiple AK eller carcinomer / melanomer.
 • Patienter i immunsuppressions-behandling, har markant øget risiko for malign transformation af AK, hvorfor de bør følges og behandles af speciallæger i dermatologi.

 

Patient case 12

Smertefuld behandlingsresistent sår gennem 3 måneder.
23 årig mand i behandling med Salazopyrin for Mb Crohn udvikler indenfor 3 mdr. et smertefuldt sår på crus. D+R negativ for patogene bakterier. Biopsi fra sårkant uden tegn på malignitet men inflammation med neutrofile granulocytter. Basis sårbehandling med fibrin opløsning og absorberende skumbandage uden tegn på opheling. Ingen anamnese med arteriel eller venøs insufficiens.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 11

72 årig kvinde med overfladiske varicer og hævede ben udvikler kløende udslet anteriort hø crus.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 10

Hudkløe gennem 3 måneder.
23 årig mand, tidligere hudrask nu gennem flere måneder kløe mest i venstre fodsål. Har oplevet det tidligere, hvor huden skaller af. Intet i negle. Henvises med kløe til vurdering.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 9

81 årig kvinde med 2 års varende arvævs lignende hudforandring Lokaliseret til venstre temporal region.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 8

28 årig mand.Tidligere hudrask. 10 dage varende kløende udslet. Arbejder som tømrer.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 7

23 årig mand, tidl. hudrask nu gennem flere måneder kløe mest på ekstremiteter. Været hos egen læge og på mistanke om scabies, behandlet sig med crème permethrin, uden effekt. Henvises med kløe til vurdering.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 6

28-årig mand med axil udslæt bilateralt uden effekt af lokalbehandling med miconazol ordineret på mistanke til svamp (ringorm). Patienten klager også over skællende hårbund.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 5

6 mdr gl. dreng. Rødt skællende kløende udslet på kinder. Forældrene har forsøgt cr Mildison.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 4

78-årig gammel kvinde med røde skællende forandringer i ansigtet gennem flere år. Ingen effekt af steroid.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 3

25-årig kvinde med 2 års varende papulopustuløst udslæt med comedoner og cicatricer. Primært kinder.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 2

43-årig kvinde med 10 års varende erythematøst og papuløst udslæt. Primært på næsen og kinder. Ingen effekt af locoid. Mærker svie og til tider brændende fornemmelse i huden.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 1

9-årig pige med 2 mdr varende perioralt udslæt forværret efter brug af lokalbehandling med steroid- holdige præparater.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Om tjenesten

 • Om SKINLEARNING

  SKINLEARNING er uddannelser inden for dermatologi, der er rettet mod alment praktiserende læger. Formålet med SKINLEARNING som koncept er at støtte dig i din videreuddannelse inden for dermatologi. Alt uddannelsesmateriale er produktuafhængigt og udarbejdet af eller i tæt samarbejde med dermatologer. Galderma Nordic AB står for finansieringen, men uden indvirkning på indholdet.

 • Hvorfor gør Galderma dette?

  Galderma Nordic vil gerne sikre øget indsigt inden for dermatologi ved at tilbyde relevant viden til læger. Du kan læse mere om Galderma på www.galderma.dk.

  Telefon: +46 18 444 0330
  Fax: +46 18 444 0335
  E-mail: nordic@galderma.com