Patient case 8

 

Diagnose: Dermatitis contactus allergica professionalis. Arbejdsbetinget allergisk kontakteksem

Han havde haft ny funktion i firmaet, som beskæftiger både tømrere og bygningsmalere, hvor han i en periode havde hjulpet bygningsmalerne med at male gulve og bortkøre affaldet. Det viste sig at være to-komponent maling baseret på epoxy. De tomme bøtter havde også smittet af på bilsædet. Han var ikke instrueret i håndtering af epoxy. Klinisk havde han et superinficeret akut kontakteksem. Behandlingen bestod i tbl Prednisolon 25 mg dgl i 5 dage, cr Betametasone x 2 dgl og caps Dicloxacillin 1g x 3 dgl.


Udredning:

Da eksemet var faldet til ro og han var ude af behandling blev der foretaget lappeprøver med Europæisk Basisserie. Den viste en positiv allergireaktion overfor Epoxy Resin (++). Dette svarede til deklarationerne på produktbladene. Hans eksem blev anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES. Tidligere Arbejdsskadestyrelsen). Mange patienter har svært ved at huske deres allergier. Derfor har danske hudlæger i samarbejde med Patientforeningen Astma Allergi Danmark udviklet en app: ”SkinAllergy” som kan downloades fra App-store og Google Play. Her kan patienten oprette sin allergiprofil og har altid oplysningerne om sin allergi ved hånden.


Dermatologens supplerende bemærkninger:

Der findes strenge lovkrav omkring håndteringen af epoxyprodukter. Patienten havde ikke været på epoxykursus og var ikke forud bekendt med indholdet i malingen. Han anvendte ingen personlige værnemidler for at undgå exposition. Udsættelsen blev forstærket af malingrester på bilsædet.

Epoxy resin er et kraftigt allergen. Det er typisk for eksemet at det er meget udbredt. Hos aktuelle patient til ansigt, ører, hals, hænder, nates og underekstremiteter. Selv ganske små mængder allergen-kontakt kan medføre eksem hos den sensibiliserede. Prognosen er ofte god, da det er muligt at undgå expositionen og hærdede epoxyprodukter udløser ikke eksem.

Patienten var henvist akut til dermatologisk speciallæge-som I lighed med alle læger har anmeldelsespligt til AES i tilfælde af mistanke om arbejdsbetinget hudsygdom.

 

 

Patient case 12

Smertefuld behandlingsresistent sår gennem 3 måneder.
23 årig mand i behandling med Salazopyrin for Mb Crohn udvikler indenfor 3 mdr. et smertefuldt sår på crus. D+R negativ for patogene bakterier. Biopsi fra sårkant uden tegn på malignitet men inflammation med neutrofile granulocytter. Basis sårbehandling med fibrin opløsning og absorberende skumbandage uden tegn på opheling. Ingen anamnese med arteriel eller venøs insufficiens.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 11

72 årig kvinde med overfladiske varicer og hævede ben udvikler kløende udslet anteriort hø crus.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 10

Hudkløe gennem 3 måneder.
23 årig mand, tidligere hudrask nu gennem flere måneder kløe mest i venstre fodsål. Har oplevet det tidligere, hvor huden skaller af. Intet i negle. Henvises med kløe til vurdering.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 9

81 årig kvinde med 2 års varende arvævs lignende hudforandring Lokaliseret til venstre temporal region.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 8

28 årig mand.Tidligere hudrask. 10 dage varende kløende udslet. Arbejder som tømrer.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 7

23 årig mand, tidl. hudrask nu gennem flere måneder kløe mest på ekstremiteter. Været hos egen læge og på mistanke om scabies, behandlet sig med crème permethrin, uden effekt. Henvises med kløe til vurdering.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 6

28-årig mand med axil udslæt bilateralt uden effekt af lokalbehandling med miconazol ordineret på mistanke til svamp (ringorm). Patienten klager også over skællende hårbund.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 5

6 mdr gl. dreng. Rødt skællende kløende udslet på kinder. Forældrene har forsøgt cr Mildison.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 4

78-årig gammel kvinde med røde skællende forandringer i ansigtet gennem flere år. Ingen effekt af steroid.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 3

25-årig kvinde med 2 års varende papulopustuløst udslæt med comedoner og cicatricer. Primært kinder.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 2

43-årig kvinde med 10 års varende erythematøst og papuløst udslæt. Primært på næsen og kinder. Ingen effekt af locoid. Mærker svie og til tider brændende fornemmelse i huden.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Patient case 1

9-årig pige med 2 mdr varende perioralt udslæt forværret efter brug af lokalbehandling med steroid- holdige præparater.

Hvad er diagnosen og hvilken behandling vil du foreslå?

Om tjenesten

 • Om SKINLEARNING

  SKINLEARNING er uddannelser inden for dermatologi, der er rettet mod alment praktiserende læger. Formålet med SKINLEARNING som koncept er at støtte dig i din videreuddannelse inden for dermatologi. Alt uddannelsesmateriale er produktuafhængigt og udarbejdet af eller i tæt samarbejde med dermatologer. Galderma Nordic AB står for finansieringen, men uden indvirkning på indholdet.

 • Hvorfor gør Galderma dette?

  Galderma Nordic vil gerne sikre øget indsigt inden for dermatologi ved at tilbyde relevant viden til læger. Du kan læse mere om Galderma på www.galderma.dk.

  Telefon: +46 18 444 0330
  Fax: +46 18 444 0335
  E-mail: nordic@galderma.com