Akne

Akne

Definisjon og forekomst

Akne er en svært vanlig hudlidelse. Selv om tilstanden er vanligst i tenårene er den også hyppig forekommende hos voksne. Fordi akne kan persistere utover ungdomsalder og være behandlingstrengende i mange år, defineres den nå av mange som en kronisk inflammatorisk hudlidelse i talgkjertler og tilhørende hårsekker (”pilosebaceous unit”).

Ca 85% av personer i alderen 11-30 år vil ha hatt akne og ca halvparten av disse vil erfare aknelesjoner videre i livet.1,3 Sykdommens psykologiske konsekvens er ofte underestimert3 og det er rapportert signifikant lavere selvtillit og kroppsoppfatning, mer depresjon og angst, samt høyere forekomst av selvmordstanker blant akne pasienter. Hos voksne med ubehandlet akne er det dokumentert høyere arbeidsledighet og lavere sosial status.3,4 Med vellykket behandling øker selvtillit og livskvalitet.6

Patogenesen ved akne er multifaktoriell og karakteriseres av hormonelt indusert økt sebum produksjon, forandringer i keratiniseringsprosessen, follikulær kolonisering av propionibacterium acnes, samt aktivering av det medfødte immunssytemet.2

Den kliniske presentasjonen kan variere fra ikke-inflammatoriske lesjoner, komedoner/hudormer, til inflammatoriske lesjoner som papler, pustler, noduli og cyster.

Vanligvis er ansikt, nakke, bryst og rygg affisert og alvorlighetsgraden (grad 1-4) blir ofte beskrevet som mild, mild-moderat, moderat-alvorlig eller alvorlig.5

Mild akne gjenkjennes ofte av ikke-inflammatoriske komedoner, mild-moderat akne:
komedoner og papulopustuløse lesjoner, moderat-alvorlig akne har i tillegg til komedoner og papulopustuløse lesjoner også nodulocystiske lesjoner, mens den alvorlige akne har uttalte nodulocystiske lesjoner.2

Arrdannelser pga akne er ofte vanskelig å behandle og kan medføre livslange plager for pasienten. Studier har vist at helt opp til 96% av pasientene utvikler arr i mildere eller sterkere grad,7 og disse arrene kan være atrofiske, hypertrofiske eller hyperpigmenterte. De 4 viktigste risiko faktorene for utvikling av akne arr er: alvorlighetsgraden akne (større sannsynlighet med utbredt og kraftig inflammatorisk akne, men arr kan også forekomme ved mild aknesykdom), aknelidelsens varighet, familiær forekomst av akne arr, og klemming eller manipulering av aknelesjoner.

Det er dokumentert at å dempe akne inflammasjon, samt å avkorte sykdomsperioden senker forekomsten av arrdannelser ved acne4 . Tidlig og effektiv behandling er derfor viktig.8

Katarina Zak Stangeland
Hudlege, Aleris Stavanger
 

 

Theis Huldt-Nystrøm
Hudlege, Hudpolklinikken Namsos

 

Galderma bidrar med økonomisk og teknisk støtte til utgivelsen av dette materiellet. Galderma påvirker ikke innholdet vi velger og står ansvarlig for.

Behandling4,5

Det finnes i dag mange gode medikamenter mot akne. Fordi man ser et økende problem med resistensproblematikk anbefaler man en mer restriktiv bruk av antibiotika (clindamycin, tetracycliner, erythromycin) både peroralt og topikalt, mens terskelen for å starte med isotretinoin har blitt senket.

Grad 1: Mild akne

Topikal behandling med kombinasjonen Adapalen 0,1% +BPO 2,5% (Epiduo) alternativt Adapalen (Differin), Azelain syre (Finacea) eller Benzoylperoxide (BPO) (Basiron) 5% eller 10% gel.Grad 2: Mild-Moderat akne

Topikal behandling med kombinasjonen: Adapalen 0,1% +BPO 2,5% (Epiduo) alternativt ved moderat akne Adapalen 0,3% + BPO 2,5% (Epiduo).

Man kan også vurdere Adalapen (Differin), Azelain syre (Finacea) eller Benzoylperoxide (BPO) (Basiron) 5% eller 10% gel.

Topikal behandling med kombinasjonen: Tretinoin 0,25mg/g + Clindamycin 10mg/g (Zalna).

 

Grad 3: Moderat-Alvorlig akne

Topikal behandling med kombinasjonen Adapalen 0,1% eller Adalapen 0,3%+BPO 2,5% (Epiduo) i monoterapi eller i kombinasjon med oral antibiotika feks Lymecyklin 300 mg x 1-2 eller doksysyklin
100-200 mg x 1.

Erytromycin er førstevalg hos gravide eller som andre valg hos pasienter der lymecyklin eller doksysyklin ikke kan brukes.

Isotretinoin behandling bør vurderes hvis utilstrekkelig effekt etter 3 måneders antibiotikabehandling eller behov for antibiotika utover 6 måneders behandling.

 

Grad 4: Alvorlig akne

Isotretinoin behandling. Henvisning til dermatolog.Vedlikeholdsbehandling

Når acnelidelsen er behandlet bør vedlikeholdsbehandling med kombinasjonen Adapalen- BPO 2 dager pr uke anbefales unge pasienter og pasienter med familiehistorie med langvarig akne.
1) Acne vulgaris; A L Dawson et al BMJ 2013;346:f2634
2) A consensus-based practical and daily guide for the treatment of acne patients. H.P. Gollnick, et al JEADV 2016, 30, 1480–1490
3) Acne and quality of life – impact and management ; U. Gieler et al JEADV 2015, 29 (Suppl. 4), 12–14
4) Development of an atrophic acne scar risk assessment tool. J. Tan et al JEADV 2017, 31, 1547–1554
5) European Evidence-based (S3) Guidelines for the Treatment of Acne; A. Nast et al JEADV 2012, 26 (Suppl. 1), 1–29
6) Kellett SC, Gawkrodger DJ. The psychological and emotional impact of acne and the effect of treatment with isotretinoin. Br J Dermatol 1999;140:273-82.
7) Layton AM, Henderson CA, Cunliffe WJ. A clinical evaluation of acne scarring and its incidence. Clin Exp Dermatol 1994;19(4):303-8.
8) Practical management of acne for clinicians; DM Thiboutot et al. JAAD accepted manuscript
9) From new findings in acne pathogenesis to new approaches in treatment. H. P. M. Gollnick JEADV 2015, 29 (Suppl. 5), 1–7
10) Guidelines of care for the management of acne vulgaris. Andrea L. Zaenglein et al JAAD volume 64, 2016

 

Pasienteksempler

Akne

Akne er en svært vanlig hudlidelse. Selv om tilstanden er vanligst i tenårene er den også hyppig forekommende hos voksne. Fordi akne kan persistere utover ungdomsalder og være behandlingstrengende i mange år, defineres den nå av mange som en kronisk inflammatorisk hudlidelse i talgkjertler og tilhørende hårsekker (”pilosebaceous unit”).

Les mer »

Rosacea

Rosacea er en vanlig forekommende ansiktsdermatose. Typisk ser man sentral ansiktsrødme med eller uten teleangiektasier, akneliknende forandringer som oftest er symmetrisk fordelt (uten tegn til komedoner), eller begge.

Les mer »

Vorter

Vorter er en svært vanlig forekommende virussykdom. De fleste kan huske å ha hatt vorter som barn og alle mennesker får infeksjoner med vortevirus i løpet av livet. Dette er nok en av grunnene til at det finnes utallige gamle husråd mot vorter. Vorter forsvinner av seg selv når kroppens immunsystem gjenkjenner viruset, men dette kan ta opptil 2-3 år.

Les mer »

Om tjenesten

 • Om SKINLEARNING

  SKINLEARNING tilbyr utdanninger innen dermatologi rettet mot allmennleger. Hensikten med SKINLEARNING som konsept er å støtte deg i din videreutdanning på hud- området. Alt utdanningsmateriell er produktuavhengig og utarbeidet av eller i nært samarbeid med dermatologer. Galderma Nordic AB sørger for finansiering, men har ingen innflytelse på innholdet.

 • Hvorfor gjør Galderma dette?

  Galderma Nordic vil øke kunnskapen innen dermatologi ved å tilby relevant kunnskap til leger. Du kan lese mer om Galderma på www.galderma.no.

  Telefon: +46 18 444 0330
  Faks: +46 18 444 0335
  E-post: nordic@galderma.com