Rosacea

Rosacea

Rosacea er en vanlig forekommende ansiktsdermatose.

Typisk ser man sentral ansiktsrødme med eller uten teleangiektasier, akneliknende forandringer som oftest er symmetrisk fordelt (uten tegn til komedoner), eller begge.

Rosacea er vanligvis lokalisert sentralt i ansikt, men kan også ses i panne- og hakeregion. Ikke sjeldent har pasienter med rosacea kun øyelokks og øyeforandringer. Noen (oftest eldre menn) vil også utvikle rhinofyma, knuteformede og fibrøse talgkjertelhyperplasier.

Rosacea kan være forbigående, residiverende eller kronisk og kan ses i omkring 5-10 % av den skandinaviske befolkningen, og spesielt hos kvinner med lys hudtype.

Hudlidelsen har tidligere feilaktig vært forbundet med overdrevet alkoholinntak.

Patogenesen ved rosacea er ikke klarlagt, men både genetiske, immunologiske og miljømessige faktorer anses ha betydning.

Ansiktsmidden, demodex folliculorum kan være en medvirkende faktor.

Katarina Zak Stangeland
Hudlege, Aleris Stavanger
 

 

Theis Huldt-Nystrøm
Hudlege, Hudpolklinikken Namsos

 

Galderma bidrar med økonomisk og teknisk støtte til utgivelsen av dette materiellet. Galderma påvirker ikke innholdet vi velger og står ansvarlig for.

 

Forverrende faktorer

Det er beskrevet ulike forverrende /trigger faktorer ved rosacea. Soleksponering, store temperatursvingninger, varm drikke, sterk krydret mat, alkohol, stress, kardilaterende medikamenter, parfymeholdige produkter og lokale produkter som inneholder aceton og alkohol. I tillegg kan rosaceasymptomer utløses av skrubb kremer, rensekremer og fuktgivende kremer med glykolsyre.

Psykososiale faktorer

Studier har vist, at 77 % av pasienter med rosacea er psykisk påvirket av deres hudlidelse i betydende grad. 37 % hadde nedsatt selvtillit, og 46 % var bekymret over hva andre tenkte om deres utseende. Omkring 22 % følte seg direkte deprimerte på grunn av sin rosacea.

Forstadium til rosacea

Dette stadiet kan være opptil flere år og viser sig ved utbrudd med rødme og varme i ansikt, f.eks ved inntak av varm drikke og sterkt krydret mat, eller i situasjoner med stress, kulde eller varme.

Generelle anbefalinger

Sykdomsbildet varierer over tid, og de forverrende faktorene er forskjellige fra person til person. God pasientinformasjon og kunnskap om tilstanden er en forutsetning for å oppnå et godt behandlingsresultat. Forverring av tilstanden kan reduseres ved å unngå kjente utløsende faktorer

Pasientene tilrådes å bruke minimum solfaktor SPF30+, men da pasienter med rosacea har sensitiv hud, vil en rekke hudpleieprodukter, deriblant solkremer, fuktighetskremer og kosmetikk, kunne forverre tilstanden. Det vil ofte være individuelle variasjoner, slik at pasientene gjerne må prøve seg frem for å finne fungerende hudpleie. Kremer med grønn krembase vil kunne kamuflere rødhet, og mineraloljer og silikonholdige preparater tolereres ut fra vår erfaring som oftest bra. Personer med rosacea bør som hovedregel unngå kortisonpreparater i ansiktet, da dette kan gi forverring av tilstanden.

Rosacea subtyper

De ulike kliniske variantene av rosacea (ofte ovelapp mellom subtypene):

 1. Erytematøs telangiektatisk rosacea.
 2. Papulopustuløs rosacea.
 3. Fymatøs rosacea (rhinophyma).
 4. Okulær rosacea.Erytematøs telangiektatisk rosacea (ETR)

 • Hyppigst forekommende rosacea subtyp
 • Flushing, persisterende rødme sentralt i ansikt
 • Debuterer ofte før eller samtidig med de kviselignende forandringer som ses ved den papulopustuløse rosacea.
 • Telangiektasier med små synlige kar kan være tilstede.
 • Pasientene har tendens til sensitiv hud med periodevis stikkende, brennende fornemmelse.

 

Behandlingsforslag ETR – kronologisk rekkkefølge

1. Behandling av teleangiektasier
IPL (intense pulsed light) eller PDL (Pulsed dye laser/ pulserende fargestoff laser) er velegnet for den sentrale ansiktsrødmen. Tidlig laserbehandling på betent hud kan gi stikkende og brennende smerte. Det anbefales derfor at inflammasjonen først dempes med lokal og systemisk behandling som beskrevet nedfor.

2. Restrødme
Etter at synlige teleangiektasier er behandlet med laser eller IPL kan det fortsatt hos noen ses et underliggende erytem betinget av inflammasjon. Dette erytemet kan behandles med brimonidine (Mirvaso®). Ved problemer med mye flushing kan supplerende behandling med antihistamin vurderes.

 

Papulopustuløs rosacea (PPR)

 • Papler /-og pustler som kommer og går, med samtidig, midlertidig eller persisterende ansiktsrødme, primært I den sentrale delen av ansiktet.
 • Små synlige blodkar (teleangiektasier).
 • Forstørrede, rødlige plakkliknende forandringer.
 • Pasienter har tendens til sensitiv hud med periodevis stikkende og brennende fornemmelse.

 

Behandlingsforslag PPR – kronologisk rekkefølge

1. Behandling av inflammatoriske lesjoner
Ivermektin (Soolantra®) x 1 påsmøres om kvelden. Alternativt, Azelainsyre (Finacea®) x 2, Metronidazol (Rozex®/ Metronidazol®) x 2

2. Behandling av uttalte inflammatoriske lesjoner
Doxycycklin (Oracea®): 40 mg x 1 dgl. Alternativt Tetracyklin: 300 mg x 2 dgl. Eller eventuelt lavdose Isotretinoin (10 mg – 20 mg). Ofte langvarig behandling i 2-3 måneder, i kombinasjon med topikale midler

3. Behandling teleangiektasier
IPL (intense pulsed light) eller PDL (Pulsed dye laser/ pulserende fargestoff laser) er velegnet for den sentrale ansiktsrødmen. Tidlig laserbehandling på betent hud kan gi stikkende og brennende smerte. Det anbefales derfor at inflammasjonen først dempes med lokal og systemisk behandling som beskrevet over.

4. Restrødme
Etter at de synlige teleangiektasiene er behandlet med laser eller IPL kan det fortsatt hos noen sees en underliggende erytem betinget inflammasjon. Dette erytemet kan behandles med brimonidine (Mirvaso®). Ved problemer med mye flushing kan supplerende behandling med antihistamin vurderes.Forskjellige varianter av Rosacea

Nese (rhinophyma), kinn (gnatophyma), panne (metophyma), ører (otophyma), øyelokk (blepharophyma), overlepperegionen (philtrophyma).

Rhinophyma er den hyppigste varianten med knuteformet og fibrøs talgkjertelhyperplas.

Telangiektasier kan ses. Fibrose er tilstede og man kan se forstørrede sebaciøse glandler.

Behandling rhinophyma
Rhinophyma krever oftest vurdering og behandling hos dermatolog. Følgende behandling kan være aktuell:

 • Perorale tetracykliner eller doxycyklin.
 • Ablativ laser kirurgi med CO2, Er:YAG, eller kirurgi, inklusiv elektrokirurgi og kryokirurgi.
 • Peroral isotretinoin behandling


Behandling okulær rosacea
Mild: Kunstig tårevæske, (topikal antibiotika, øyelokkshygiene)
Moderat: (blefarokonjunktivitit/blefarokeratokonjunktivitt) artifisielle øyedråper, systemisk antibiotika Tetracyklin 300 mg x 2)
Alvorlig: (sclerokeratitt): Henvisning til øyelege.

Henvisning til hudlege

 • Pasienter med erytem og teleangiektasier der IPL eller laserbehandling kan vurderes/er indisert
 • Alvorlig papulopustuløs rosacea der isotretinoin behandling vurderes/er indisert
 • Manglende effekt av oppstartet behandling hos fastlege
 • Rhinophyma.

 

 

 

Pasienteksempler

Akne

Akne er en svært vanlig hudlidelse. Selv om tilstanden er vanligst i tenårene er den også hyppig forekommende hos voksne. Fordi akne kan persistere utover ungdomsalder og være behandlingstrengende i mange år, defineres den nå av mange som en kronisk inflammatorisk hudlidelse i talgkjertler og tilhørende hårsekker (”pilosebaceous unit”).

Les mer »

Rosacea

Rosacea er en vanlig forekommende ansiktsdermatose. Typisk ser man sentral ansiktsrødme med eller uten teleangiektasier, akneliknende forandringer som oftest er symmetrisk fordelt (uten tegn til komedoner), eller begge.

Les mer »

Vorter

Vorter er en svært vanlig forekommende virussykdom. De fleste kan huske å ha hatt vorter som barn og alle mennesker får infeksjoner med vortevirus i løpet av livet. Dette er nok en av grunnene til at det finnes utallige gamle husråd mot vorter. Vorter forsvinner av seg selv når kroppens immunsystem gjenkjenner viruset, men dette kan ta opptil 2-3 år.

Les mer »

Om tjenesten

 • Om SKINLEARNING

  SKINLEARNING tilbyr utdanninger innen dermatologi rettet mot allmennleger. Hensikten med SKINLEARNING som konsept er å støtte deg i din videreutdanning på hud- området. Alt utdanningsmateriell er produktuavhengig og utarbeidet av eller i nært samarbeid med dermatologer. Galderma Nordic AB sørger for finansiering, men har ingen innflytelse på innholdet.

 • Hvorfor gjør Galderma dette?

  Galderma Nordic vil øke kunnskapen innen dermatologi ved å tilby relevant kunnskap til leger. Du kan lese mer om Galderma på www.galderma.no.

  Telefon: +46 18 444 0330
  Faks: +46 18 444 0335
  E-post: nordic@galderma.com