Galderma Nordics
dermatologisymposium 2022

En vetenskaplig sammankomst

Varför gör Galderma detta?

Galderma Nordic vill öka kunskapen inom dermatologi genom att erbjuda relevant kunskap till läkare i Sverige. Du kan läsa mer om Galderma på www.galderma.se.

Diagnoserna akne och rosacea tillhör två av de områden där Galderma är mycket engagerade. Utöver utbildning och information tillhandahåller vi även läkemedel som till exempel Epiduo (adapalen/bensoylperoxid) gel mot akne (läs mer på www.epiduo.se) och SOOLANTRA (ivermektin) 10 mg/g kräm mot rosacea (läs mer på www.soolantra.se). 

Telefon: +46 18 444 0330
Fax: +46 18 444 0335
E-post: nordic@galderma.com

Epiduo 0,1% / 2,5% gel. 45 g pump 258,21 kr, 60 g pump 344 kr
. 1 g gel innehåller adapalen 1 mg (0,1%) och bensoylperoxid 25 mg (2,5%). Rx. D10AD53. Läkemedel för kutan behandling av acne vulgaris när komedoner, papler och pustler förekommer. Epiduo är avsett för behandling av vuxna, ungdomar och barn från 9 år och uppåt. Kontraindikationer: Graviditet, kvinnor som planerar att bli gravida.
Produktresumé 2021-07-19. Ingår i förmånssystemet. För mer info se www.fass.se. Galderma Nordic AB, www.galderma.se

Epiduo 0,3% / 2,5% gel
30 g pump 270 kr. 1 g gel innehåller adapalen 3 mg (0,3%) och bensoylperoxid 25 mg (2,5%). Rx. D10AD53. Epiduo 0,3% / 2,5% gel är avsett för kutan behandling av acne vulgaris med förekomst av komedoner, många papler och pustler. Kontraindikationer: Graviditet, kvinnor som planerar att bli gravida.
Produktresumé 2021-07-19. EF. För mer info se www.fass.se. Galderma Nordic AB, www.galderma.se

SOOLANTRA® (ivermektin) 10 mg/g kräm.
30 g tub 251,00 kr, 60 g tub 439,30 kr. Rx. D11AX22. Soolantra är indicerat för topikal behandling av inflammatoriska lesioner vid rosacea (papulopustulös) hos vuxna patienter. Produktresumé 2021-02-15. Ingår i förmånssystemet (när svar på tidigare behandling med azelainsyra bedömts vara kliniskt otillräckligt). För mer info se www.fass.se. Galderma Nordic AB, www.galderma.se

Tetralysal (lymecyklin): 1 kapsel, hård 300 mg innehåller: Lymecyklin motsv. tetracyklin 300 mg.
300 mg, 20 st: 113,50 kr, 100 st: 354 kr. Rx. J01AA04. Indikation: Akuta exacerbationer av kronisk bronkit. Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae (TWAR). Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis. Måttlig till svår acne vulgaris i ansiktet. Produktresumé 2020-02-25. F. www.galderma.se

Oracea 40 mg kapsel
Varje kapsel innehåller 40 mg doxycyklin (som monohydrat). Rx. J01AA02. Oracea är indicerat för att reducera papulopustulara lesioner hos vuxna patienter med rosacea i ansiktet. Oracea får inte användas till att behandla infektioner som orsakats av organismer som är känsliga för (eller misstänks vara känsliga för) doxycyklin. Produktresumé: 2021-05-20. EF. För mer information: www.fass.se. www.galderma.se

Mirvaso 3 mg/g gel
Ett gram gel innehåller 3,3 mg brimonidin, vilket motsvarar 5 mg brimonidintartrat. Rx. D11AX21. Mirvaso är avsett för symptomatisk behandling av erytem i ansiktet vid rosacea hos vuxna patienter. Får inte appliceras på irriterad hud (inklusive efter laserbehandling) eller öppna sår eller appliceras i närheten av ögonen. Produktresumé: 01/2022. EF. För mer information: www.fass.se. www.galderma.se

Metvix 160 mg/g kräm, metylaminolevulinat.
L01X D03. Rx. Indikationer: Behandling av tunnare (icke-hyperkeratotiska) och opigmenterade aktiniska keratoser i ansiktet och på hjässan. Endast för behandling av ytlig och/eller nodulär basalcellscancer där annan tillgänglig terapi ej anses lämplig på grund av risk för behandlingsrelaterad morbiditet eller sämre kosmetiskt resultat, t ex lesioner mitt i ansiktet eller på öronen, lesioner på kraftigt solskadad hud, stora lesioner eller recidiverande lesioner. Behandling av skivepitelcancer in situ (Bowens sjukdom) när kirurgisk excision anses mindre lämplig. Dosering: AK, BCC och Bowens sjukdom med hjälp av rött ljus: Behandling av aktiniska keratoser (AK) bör ges vid ett tillfälle. Behandlade lesioner bör utvärderas efter tre månader och om det har skett ett ofullständigt respons kan en andra behandling ges. Behandling av basalcellscancer (BCC) och Bowens sjukdom bör ges vid två tillfällen med en veckas intervall. AK med hjälp av naturligt eller artificiellt dagsljus: Dagsljusbehandling kan användas för behandling av milda till måttliga AK-lesioner. En behandling ska ges. Behandlade lesioner ska utvärderas efter tre månader och om det skett en ofullständig respons, kan en andra behandling ges. Administreringssätt: Hur behandling med rött ljus, naturligt dagsljus respektive artificiellt dagsljus går till, se produktresumé för mer information. Produktresumé 2022-09-26. Ingår i förmånssystemet. Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, 75228 Uppsala. För mer info se www.fass.se. www.galderma.se